Myšlenkové mapy

30.06.2012 21:50

Doporučuji knihu Myšlenkové mapy od Tony a Barryho Buzanových. Jde o velice zajímavý systém pro rozvoj myšlení, mozku, kreativity a pro mě osobně je to dobrý rozbor a utřídění mých mnoha myšlenek. Používá se papír na šířku, uprostřed máte heslo - téma, např.Štěstí a k tomu si přidáte 10 čar a k nim doplňujete. Používáte k tomu nejen jednoduchá slova, (ne celé věty!), ale i obrázky, čísla, citoslovce, barvy, symboly, dvojrozměrné nadpisy.Mozek využíváme jen z malé části a myšlenkové mapy nám mohou pomoci zvýšit kapacitu.